Entries by zadarweb

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU  POLIČNIK Grabi 26, Poličnik 23241 Poličnik KLASA: 007-03/23-01/01 URBROJ: 2198-6-7-24-6 Poličnik, 08. siječnja 2024. godine Sukladno Javnom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik objavljenom u Narodnim novinama  (“Narodne novine” broj 155/23), Upravno viijeće, objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I […]

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik

Na temelju članka 40. stavak 1. točka 1. Zakona o Ustanovama („Narodne novine“ broj 6/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 20. Statuta Centra za razvoj i edukaciju Poličnik (Broj: 02/2020 od 23. lipnja 2020. godine) i članka 6. Odluke o osnivanju ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik ( „Službeni glasnik Općine Poličnik“ […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-1/23

  Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3.  Pravilnika o zakupu poslovnih prostora Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik (Broj:15/2020, 42/2020), Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, dana  13. veljače 2023. godine objavljuje            […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-4/22

 Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3.  Pravilnika o zakupu poslovnih prostora Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik (Broj:15/2020, 42/2020), Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, dana  14. studenog 2022. godine objavljuje             JAVNI […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-3/22

 Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3.  Pravilnika o zakupu poslovnih prostora Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik (Broj:15/2020, 42/2020), Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, dana  25. srpnja 2022. godine objavljuje              JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA […]

12. srpnja 2022.god. s početkom u 11:00 h u našem Centru za razvoj i edukaciju Poličnik održat će se 4. sjednica Upravnog odbora Hrvatske zajednice općina  na kojoj će se izložiti Izvješće o sjednici saborskog odbora o pitanju naknade za pravo služnosti puta i Zakona o elektroničkim komunikacijama i Izvješće o sastanku predstavnika Hrvatske zajednice općina […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-2/22

 Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3.  Pravilnika o zakupu poslovnih prostora Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik (Broj:15/2020, 42/2020), Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, dana  13. travnja 2022. godine objavljuje              […]