Ispred našeg Centra za razvoj i edukaciju Poličnik posađena Velelisna lipa (Tilia platyplryllos scop), matični broj 395, proizvedena vegetativnim razmnožavanjem, klon je Gupčeve lipe koja je Zakonom o zaštiti prirode Republike Hrvatske zaštićena kao Spomenik prirode – pojedinačno stablo (NN 70/05)

U Našem Centru za razvoj i edukaciju održana 20. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije

21. listopada 2020. godine održana je 20. sjednica Županijske skupštine  u Našem Centru za razvoj i edukaciju Poličnik, na kojoj se raspravljalo o 40 točaka dnevnog reda, uz  poštivanje svih epidemioloških preporuka. 

 

PRIJAVI SE: CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK DOVODI ALUMNU POZNATOG AMERIČKOG SVEUČILIŠTA DA ODRŽAVA BESPLATNE EDUKACIJE I RADIONICE ZA MLADE I OSTALE ZAINTERESIRANE

Novootvoreni Centar za razvoj i edukaciju Poličnik počinje s radom! Prva aktivnost koja je planirana u Centru, uz pomoć Općine Poličnik,  je pružanje potpuno besplatnih specijaliziranih edukativnih programa mladima u sustavu obrazovanja, nezaposlenima i zaposlenima koji razmišljaju o započinjanju poduzetničke inicijative.

Grupe tema koje će se obrađivati u sklopu edukativnih programa su:

 • PODUZETNIŠTVO,
 • ODABIR KARIJERE,
 • PONAŠANJE NA TRŽIŠTU RADA,
 • UPRAVLJANJE OSOBNIM PROMJENAMA,
 • DRUŠTVENA ODGOVORNOST.

Neke od inicijalnih tema koje su planirane za održavanje su:

 • PODUZETNIŠTVO
 • Ja mogu biti poduzetnik/ca!
 • Kako postati poduzetnik?
 • Dobrom pričom do uspjeha
 • (O)PG–Što je „in”? Kako plasirati svoj proizvod?
 • Paušalni obrt uz stalno zaposlenje –od hobija do vlastitog biznisa
 • Stvori svoj brend!
 • Kako stvoriti profitabilan biznis?

 

 • PONAŠANJE NA TRŽIŠTU RADA
 • Koje vještine su „in”?
 • Od hobija do vlastitog biznisa
 • Kako se aktivirati na tržištu rada?
 • Kako pronaći/stvoriti izvor zarade?

 

 • ODABIR KARIJERE
 • Kako napisati dobar životopis i motivacijsko pismo?
 • Koju srednju školu da upišem?
 • Koji fakultet odabrati?
 • Kako postati sam svoj gazda?
 • Kako prepoznati idealno zanimanje/posao za mene?
 • Koje karakteristike poslodavci traže?
 • Postavljanje ciljeva
 • Za što sam talentiran/a?

 

 • UPRAVLJANJE OSOBNIM PROMJENAMA
 • Vještina javnog nastupa, govora i prezentacije
 • Kako postati sam svoj brend?
 • Kako napraviti karijerni zaokret?
 • Kako postati poslovno uspješan?
 • Nauči učiti

 

 • DRUŠTVENA ODGOVORNOST
 • Tajne uspjeha
 • 48 zakona moći
 • Zašto su Židovi najuspješniji poduzetnici?
 • Kako funkcionira poslovni svijet?
 • Razvij sve četiri dimenzije svog života simultano

 

Edukacije mogu pohađati:

 • Mladi u sustavu obrazovanja (učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola, učenici srednjih škola te studenti),
 • Nezaposleni
 • Zaposleni koji razmišljaju o pokretanju vlastite poduzetničke inicijative
 • Ostali zainteresirani

Edukacije će održavati Lucia Ukalović, Master of Arts in Applied Economics (Georgetown University, Washington D.C., SAD). Lucia je alumna sveučilišta Georgetown, jednog od najpoznatijih i najuglednijih američkih sveučilišta na kojem su studirali brojni uglednici poput bivšeg američkog predsjednika Bill Clintona, bivša prva dama SAD-a Jackie Kennedy, španjolski kralj Filip VI., bivši predsjednik EC Jose Manuel Barroso, izvršna predsjednica Trump Organizacije Ivanka Trump, Tiffany i Eric Trump, poznati američki glumac Bradley Cooper te brojni drugi uspješni poslovni ljudi.

Nakon završetka prijava Centar će formirati dva edukativna programa o čijem točnom rasporedu će svi prijavljeni biti obaviješteni putem e-maila – program za mlade u sustavu obrazovanja te program za sve ostale prijavljene.

Centar za razvoj i edukaciju Poličnik poziva sve zainteresirane da svoje mjesto na besplatnim edukacijama osiguraju prijavom do 15.10.2020.g. putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/8M22r6j9R2GfHknMA

Edukacije i radionice će se održavati srijedom i četvrtkom 16-18h u prostorijama Centra za razvoj i edukaciju, Grabi 26, Poličnik.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-2/20

TLOCRT UREDA

OBRAZAC PONUDE

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3.  Pravilnika o zakupu poslovnih prostora ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik (Broj: 11/2020), ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, dana  24. rujna 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-2/20

Predmet Javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:

 Najam uredskih prostora

 

Red. broj Oznaka Površina m² Jamčevina za poduzetnike u 1. godini Jamčevina za poduzetnike u 2. godini Jamčevina za poduzetnike u 3. godini Jamčevina za poduzetnike u 4. godini Jamčevina za poduzetnike u 5. godini i daljnjim
1. Ured 1 18,1 814,50 1.086,00 1.357,50 1.629,00 2.172,00
2. Ured 2 18,5 832,50 1.110,00 1.387,50 1.665,00 2.220,00
3. Ured 3 18,3 823,50 1.098,00 1.372,50 1.647,00 2.196,00
4. Ured 4 17,7 796,50 1.062,00 1.327,50 1.593,00 2.124,00
5. Ured 5 24,7 1.111,50 1.482,00 1.852,50 2.223,00 2.964,00
6. Ured 6 22,8 1.026,00 1.368,00 1.710,00 2.052,00 2.736,00
7. Ured 7 58,5 2.632,50 3.510,00 4.387,50 5.265,00 7.020,00

 

Početna mjesečna neto zakupnina kn/m²
Poduzetnici početnici u:
1. godini 2. godini 3. godini 4. godini 5. i daljnjim godinama
15,00 20,00 25,00 30,00 40,00
+ režijski troškovi 20 kn/m²/mjesečno

 Jamčevinu ponuditelj uplaćuje u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine.

 CILJANE SKUPINE: Mikro, mali i srednji poduzetnici.

 DJELATNOSTI: djelatnosti koje proizlaze iz područja prehrambeno-prerađivačke, farmaceutske i kozmetičke industrije koje kao svoju sirovinsku bazu i polazište koriste pčelinje proizvode (vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med).

Ukoliko ne bude dovoljnog odaziva ponuditelja gore navedenih djelatnosti, mogu se javiti i mikro, mali i srednji poduzetnici ostalih djelatnosti.

Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, sklopit će ugovore o zakupu za poslovne prostore navedene u ovom Javnom pozivu s najpovoljnijim ponuditeljima na rok od 5 (slovima: pet) godina.

Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu najpovoljnijem ponuditelju u razdoblju od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja do sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora navedenog u ovom Javnom pozivu.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  16. listopada 2020. godine, na adresu: CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, Poličnik, 23241 Poličnik.

 Ponude će se javno otvarati u prostorijama CENTARA ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, Poličnik, 23241 Poličnik na dan 21. listopada 2020. godine u 09,30 sati.

  OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
 2. Pisana ponuda za zakup poslovnog prostora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u navedenom roku, neposredno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom na CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, Poličnik, 23241 Poličnik, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU P-2/20 – NE OTVARATI”

3. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.

4. Ponude će se javno otvarati u prostorijama CENTARA ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, Poličnik, 23241 Poličnik na dan 21. listopada 2020. godine u 09,30 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

5. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine, isključivo s računa/imena ponuditelja. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, na IBAN računa broj HR9124020061100980691 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., model: HR01, pozivom na broj: OIB ponuditelja, s obaveznom naznakom svrhe plaćanja: „jamčevina“.

6. Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati za plaćanje zakupnine sukladno ugovoru o zakupu.

Ostalim ponuditeljima, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon što Upravno vijeće donese odluku o najpovoljnijoj ponudi.

7. Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti djelatnost (ili više djelatnosti) koju će obavljati u poslovnom prostoru, a koja mora biti dopuštena sukladno propisima te ponuditelj mora biti registriran za obavljanje iste u odgovarajućim registrima.

8. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Upravno vijeće Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik.

9. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

10. Ugovor o zakupu poslovnog prostora potpisuje ravnatelj Ustanove na temelju Odluke o izboru.

11. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, a smatra se sklopljenim i proizvodi pravne učinke danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.

12. Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu sukladno ugovoru o zakupu.

13. Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora, kao i djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

14. Ugovorom o zakupu bit će reguliran otkaz ugovora o zakupu na način da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu, između ostaloga, ako:

 • zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca ne plati u cijelosti dospjelo dugovanje, u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa 2 (dvije) zakupnine, bez obzira radi li se o dospjelim zakupninama ili dospjelim naknadama za troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora,
 • zakupnik u roku od 3 (tri) mjeseca od solemnizacije ugovora o zakupu ne stavi poslovni prostor u funkciju za ugovorenu djelatnost,
 • zakupnik krši odredbe ugovora o zakupu glede osiguranja predmeta zakupa.
 1. Ugovorom o zakupu bit će regulirana dostava pismena zakupniku na način da će se valjanom smatrati i dostava putem elektroničke pošte na adresu dostavljenu u ponudi, a ako pismena sadrže rok, isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte.
 2. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju.
 3. Potpisom ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.
 4. Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima se mijenja konstrukcija, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora. Neovisno od pristanka zakupodavca, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i drugo).
 5. Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju, izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor o zakupu.
 6. Zakupnik preuzima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka, preinaka ili izvođenja radova.
 7. Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, popravci svih oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi manjih preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora).
 8. Zakupniku nije dopušteno poslovni prostor dati u podzakup. Ako poslovni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje poslovnog prostora.
 9. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 10. Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima za predložene djelatnosti, ni za druga uvjerenja ili dozvole, ni za dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje istih.
 11. Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude utvrditi koja se djelatnost može obavljati u poslovnom prostoru za koji ima namjeru podnijeti ponudu.
 12. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu za jedan te isti poslovni prostor te će se, u slučaju kada isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti prostor, valjanom smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.
 13. Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 (pet) dana od poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.
 14. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 2 (dva) dana od primitka poziva dostave nove ponude. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.
 15. Ako najpovoljniji ponuditelj izrijekom odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, te ako nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne pristupi sklapanju ugovora, jamčevina mu se ne vraća.
 16. U gore navedenim slučajevima sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima iz njegove ponude, uz rok od 5 (pet) dana od poziva za očitovanje. Prvom sljedećem ponuditelju poziv će se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se isti u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju ponude za sklapanje ugovora o zakupu, smatrat će se da istu ne prihvaća.

NEĆE SE RAZMATRATI:

 • ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu), uvjetne ponude te ponude na kojima su vidljive korekcije podataka,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici prema Ustanovi ili Općini Poličnik,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Općine Poličnik,
 • ponude u kojima je predložena djelatnost za obavljanje koje ponuditelj nije registriran u odgovarajućim registrima.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uredna i te se podnosi na obrascu koji se nalazi na internetskim stranicama Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik. Na obrascu te dokumentaciji nije dopušteno raditi korekcije podataka (precrtavati ili korigirati podatke).

Ponuda mora sadržavati:

 1. Ispunjeni obrazac koji je sastavni dio ovog Javnog poziva popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno od ovlaštene osobe ponuditelja.
 2. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 3. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u svojoj ponudi (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
 4. potvrdu izdanu od Općine Poličnik o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, isključivo s računa/imena ponuditelja,
 6. ukoliko se dokazuje pravo prednosti branitelja potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, kojom se dokazuje pravo prednosti iz natječaja te status branitelja,
 7. ukoliko se dokazuje pravo prednosti za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 8. ukoliko se dokazuje pravo prednosti za braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, potvrdu nadležnog ministarstva o statusu (u izvorniku ili preslici), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda,
 9. ukoliko se dokazuje pravo prednosti branitelja – izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).

ZAVRŠNE ODREDBE

Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom pozivu.

Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i zakupa poslovnog prostora, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka te iste objaviti primjenjujući Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 10., Narodne novine br. 25/13, 85/15).

Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja, a koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra, da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju je naveo u ponudi, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je navedena u ponudi.

Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.

Zakupodavac do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup te će u tom slučaju svi ponuditelji za predmetne poslovne prostore biti obaviješteni putem pošte ili elektronske pošte na adresu navedenu u ponudi.

Ukoliko od ponude za zakup pojedinog poslovnog prostora odustanu prva tri najpovoljnija ponuditelja, čija je ponuda valjana, natječaj za predmetni poslovni prostor će se poništiti, odnosno neće se prihvatiti niti jedna pristigla ponuda za zakup.

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i fizički, putem pošte.

Na odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o izboru. Prigovor Ustanova može usvojiti, odbiti ili odbaciti. Odluka o prigovoru je konačna.

Broj: 26/2020

Poličnik, 24. rujna 2020. godine

Privremena ravnateljica:

   Sanja Glavan mag.oec.

Informacije o natječaju: radnim danom od 9:00 do 13:00 sati, na broj telefona: 091/916-7674.

PLAN RAZVOJA ZADARSKE ŽUPANIJE 2021. – 2027.

 1. rujna 2020. godine u Multimedijalnoj dvorani Našeg Centra za razvoj i edukaciju Poličnik započelo je održavanje fokus grupa u svrhu izrade „Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ovlaštena je za koordinaciju i izradu „Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027.“

Plan razvoja Zadarske županije temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Zadarsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja.

NAZIVI FOKUS GRUPA:

 • Demografija i socijalne politike
 • Zdravlje i kvaliteta života
 • Promet i mobilnost
 • Odgoj i obrazovanje
 • Kultura i kreativne industrije
 • Sigurnost
 • Gospodarstvo i razvoj poduzetništva
 • Hrana i bioekonomija
 • Energija i održivi okoliš
 • Tehnološki razvoj, digitalno društvo i inovacije
 • Turizam
 • Teritorijalni razvoj i institucionalno upravljanje

OTVARANJE CENTRA ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK

U petak, 28. kolovoza 2020. godine, uoči Dana Općine Poličnik, u poslovnoj zoni Grabi u Poličniku, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera, svečano je službeno otvoren Naš  Centar za razvoj i edukaciju Poličnik uz obred blagoslova kojeg je predvodio župnik don Damir Juričin. Simboličnim presijecanjem vrpce Centar su otvorili ministrica poljoprivrede Marija Vučković, saborska zastupnica  Grozdana Perić, zadarski župan Božidar Longin i općinski načelnik Davor Lončar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Održana završna konferencija projekta „Centar za razvoj i edukaciju“ u Poličniku

Poličnik, 3. veljače 2020.

Poštovani,

Danas, 3. veljače, održana je završna konferencija projekta „Centar za razvoj i edukaciju“ u suradnji sa Zadarskom županijom i Ustanovom INOVAcija u „Centru za razvoj i edukaciju“, u Poličniku, u poslovnoj zoni Grabi.

Nositelj projekta je Općina Poličnik, dok su partneri na projektu Zadarska županija i Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije – INOVAcija. Suradnici na projektu su Sveučilište u Zadru, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar, Obrtnička komora Zadarske županije, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića te Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu.

Projekt „Centar za razvoj i edukaciju“ odabran je za sufinanciranje u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.  Projekt je započeo 6. studenoga 2017. i traje do 6. veljače 2020. godine, a provodi se u općini Poličnik, u poslovnoj zoni Grabi. Ukupna je vrijednost projekta 25.857.851,20 kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iznose 20.000.000,00 kuna.

Na početku konferencije domaćin, zamjenik načelnika, Petar Bogović pozdravio je sve uzvanike te se zahvalio partnerima, Zadarskoj županiji i Ustanovi Inovacija koja je cijelo vrijeme koordinirala pripremom i provedbom projekta. Zahvalio se je svim suradnicima na projektu, izvođaču radova gradnje Centra tvrtki MP Beton, te stručnom nadzoru tvrtki Civil engineering consultancy kao i projektantskom nadzoru tvrtki Donat. Naglasio je da će Općina Poličnik kao sljedeći korak projekta, osnovati Ustanovu koja će upravljati Centrom kako bi se osigurao što bolji početak rada Centra, njegov razvoj te dostupnost usluga svim zainteresiranim poduzetnicima. Također je napomenuo da se svi zainteresirani za suradnju mogu već sad pismom namjere javiti u Općinu Poličnik. Na web stranici Općine Poličnik može se preuzeti obrazac za iskazivanje interesa. (www.opcina-policnik.hr)

Zamjenik župana Šime Vicković pozdravio je sve nazočne te je naglasio važnost suradnje gospodarstva, znanosti i obrazovanja sa lokalnom i regionalnom samupravom koja je rezultirala stvaranjem mjesta na kojem će poduzetnici dobiti stručnu pomoć za razvoj novih proizvoda, kontrolu kvalitete ulaznih sirovina, poboljšanje postojeće tehnologije obrade pčelinjih proizvoda, specijalizirane edukacije i sudjelovanje u istraživanjima i razvoju novih proizvoda uz stručni nadzor, najam start-up ureda, konzultantske i marketinške usluge. Kazao je kako će Zadarska županija različitim potporama i kreditnim linijama pružiti podršku onim tvrtkama koje budu surađivale s Centrom, a s ciljem olakšavanja proizvodnje i plasmana njihovih proizvoda. Pri tome će naravno surađivati s Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Zadar te Obrtničkom komorom Zadarske županije.

Osobito ga veseli što na projektu sudjeluju čak tri županijske ustanove Inovacija kao projektni partner a AGRRA i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar kao suradnici.

Zamjenica ravnateljice ustanove Inovacija, Vedrana Kevrić zahvalila se svim suradnicima na projektu. Naglasila je važnost ovog infrastrukturnog poduzetničkog projekta koji će biti daljnji generator poduzetništva kao jedna cjelovita infrastruktura optimalna za rast i razvoj tvrtki, obrta i OPG-a. Kazala je kako je zadovoljen cilj projekta, odnosno uspostavljen je Centar za razvoj i edukaciju kao moderna poduzetničko-poslovna infrastruktura od lokalnog i šireg regionalnog značenja, koja će služiti kao baza za unaprjeđenje poslovanja prehrambene i kozmetičke industrije koje kao sirovinu koriste pčelinje proizvode: vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i prvenstveno med.

Janja Filipi, izvanredna profesorica sa Sveučilišta u Zadru kazala je kako je ovakav centar bio neophodan za Zadarsku županiju koja ima veliki broj pčelara te je od velike potrebe biti na usluzi sa stručnom podrškom svim zainteresiranima. Centar ima izniman značaj na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj  razini kroz razvoj gospodarstva malih i srednjih poduzetnika i svih onih koji se naslanjaju na pčelinje proizvode i naravno pčelare. To je Centar gdje će se odvijati transfer znanja iz različitih područja prema gospodarstvu.

Daljnja provedba projekta izravno će pridonijeti osnivanju i razvoju malih i srednjih poduzeća, stvaranju novih proizvoda te podizanju kvalitete proizvoda i usluga navedenih industrija. Poduzeća u nastajanju dobit će potporu za razvoj vlastitih kapaciteta i aktivnosti kako bi se povećala njihova konkurentnost za rast i razvoj na tržištu.

Korisna površina centra  iznosi 1388 m² a sastoji se od: punionice meda, razvojne radionice – pogona za preradu voska, kemijsko – mikrobiološkog laboratorija, dvorane za senzoriku, praktikuma, izložbenog prostora i  knjižnice, multimedijalne dvorane te osam start-up ureda.

Centar će u sklopu svog poslovanja pružati usluge poduzetnicima uz stručno vodstvo: razvoj novih proizvoda, kontrolu kvalitete ulaznih sirovina, poboljšanje postojeće tehnologije obrade pčelinjih proizvoda, specijalizirane edukacije i sudjelovanja u istraživanjima i razvoju novih proizvoda uz stručni nadzor, najam start-up ureda, konzultantske usluge poduzetnicima i marketinške usluge.

Projekt je dobio i oznaku PNI  kao Projekt od nacionalnog interesa od Hrvatskog klastera konkurentnosti.

 S poštovanjem,

                                         NAČELNIK

                                    Davor Lončar

OBJAVLJENI ONLINE ČLANCI/PRESS CLIPPING:

e-zadar

057 info portal

Zadarski List on-line izdanje

Zadarski.hr

Narodni List on line izdanje

U Općini Poličnik položen kamen temeljac za izgradnju Centra za razvoj i edukaciju

Dana 24. rujna 2018. godine ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, župan Zadarske županije Božidar Longin, načelnik Općine Poličnik Davor Lončar, saborska zastupnica Grozdana Perić te brojni uzvanici nazočili su svečanosti polaganja kamena temeljca za izgradnju Centra za razvoj i edukaciju u poslovnoj zoni Grabi u Općini Poličnik. Projekt zajedno provode Općina Poličnik, kao nositelj, Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija te Zadarska županija. Sredstva za realizaciju samog projekta osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru poziva za razvoj poslovne infrastrukture, upravo preko Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a ukupna je vrijednost projekta 25 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva čine 20 milijuna kuna.
Centar za razvoj i edukaciju, čiji se dovršetak očekuje do studenog 2019. godine, zamišljen je kao moderna poduzetničko-poslovna infrastruktura od lokalnog i šireg regionalnog značaja koja će služiti kao središte za unaprjeđenje poslovanja unutar industrija koje kao sirovine koriste pčelinje proizvode – vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med. Također, ovdje će se provoditi proizvodni projekti te razvijati malo i srednje poduzetništvo u prehrambeno – prerađivačkoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji te raditi na razvoju novih proizvoda.

Poličnik dobiva Centar za razvoj i edukaciju vrijedan 25 milijuna kuna!

Početna konferencija projekta „Centar za razvoj i edukaciju“ održana je u suradnji sa Zadarskom županijom i Ustanovom INOVAcija, u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru. Održan je i konstruktivan okrugli stol u kojem su sudjelovali predstavnici partnera i suradnika na projektu.

Nakon što je domaćin, prorektor Zjalić pozdravio sve uzvanike i naglasio važnost suradnje akademske zajednice i gospodarstva, Katarina Colić zamjenica ravnateljice, Ustanove INOVAcija predstavila je ovaj infrastrukturni poduzetnički projekt. Izložila je cilj projkta: Uspostaviti Centar za razvoj i edukaciju kao modernu poduzetničko-poslovnu infrastrukturu od lokalnog i šireg regionalnog značenja, koja će služiti kao baza za unaprjeđenje poslovanja farmaceutske, prehrambene i kozmetičke industrije koje kao sirovinu koriste pčelinje proizvode: vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i prvenstveno med. Provedba projekta izravno će pridonijeti osnivanju i razvoju malih i srednjih poduzeća, stvaranju novih proizvoda te podizanju kvalitete proizvoda i usluga navedenih industrija. Poduzeća u nastajanju dobit će potporu za razvoj vlastitih kapaciteta i aktivnosti kako bi se povećala njihova konkurentnost za rast i razvoj na tržištu.

Colić je također navela projektne aktivnosti i usluge koje će centar nuditi. Njegova građevinska bruto površina iznosit će 1885 m² a sastoji se od: punionice meda, razvojne radionice – pogona za preradu voska, kemijsko – mikrobiološkog laboratorija, dvorane za senzoriku, praktikuma, izložbenog prostora i knjižnice, multimedijalne dvorane te osam start-up ureda. Centar će u sklopu svog poslovanja pružati usluge poduzetnicima uz stručno vodstvo: razvoj novih proizvoda, kontrolu kvalitete ulaznih sirovina, poboljšanje postojeće tehnologije obrade pčelinjih proizvoda, specijalizirane edukacije i sudjelovanja u istraživanjima i razvoju novih proizvoda uz stručni nadzor, najam start-up ureda, konzultantske usluge poduzetnicima i marketinške usluge. Istaknula je još da je projekt dobio oznaku PNI kao Projekt od nacionalnog interesa od Hrvatskog klastera konkurentnosti.

Nositelj projekta je Općina Poličnik, dok su partneri na projektu Zadarska županija i Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije – INOVAcija. Suradnici na projektu su Sveučilište u Zadru, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar, Obrtnička komora Zadarske županije, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića te Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu.

Projekt „Centar za razvoj i edukaciju“ odabran je za sufinanciranje u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj i Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Projekt je započeo 6. studenoga 2017. i traje do 6. studenoga 2019. godine, a provodi se u općini Poličnik, u poslovnoj zoni Grabi. Ukupna je vrijednost projekta 25.857.851,20 kuna, od čega sredstva Europske unije iznose 20.000.000,00 kuna.

Okrugli stol „Pčelinji proizvodi – idealna sirovina za razvoj inovativnih rješenja u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji“ bavio se ulogom Centra za razvoj i edukaciju u razvoju poduzetništva temeljenog na pčelinjim proizvodima. Na okruglom stolu sudjelovali su Vedrana Kevrić, ravnateljica Ustanove INOVAcija, Petar Bogović, zamjenik načelnika Općine Poličnik, Lovro Jurišić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, Zadarske županije, Janja Filipi, docentica na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilišta u Zadru, Zlatko Elveđi, predsjednik Udruge pčelara „Dalmatinka“ i Jelena Gulan, ravnateljica Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića. Svi sudionici su naveli načine suradnje u budućem centru. Petar Bogović, zamjenik načelnika Općine Poličnik kazao je kako je Općina Poličnik pripremila kompletnu tehničku dokumentaciju za razvoj centra kojim će kad se izgradi i upravljati.

Spoj znanosti, gospodarstva i tehnologije predstavlja put ka inovacijama i konkurentnom poslovanju ne samo na domaćem već i na svjetskom tržištu. Centar je odgovor na visoke zahtjeve tržišta koje inzistira na izvrsnosti u svim segmentima. Stavlja se naglasak na transfer znanja na studente i učenike kroz praktični rad i stručno vodstvo te tako garantira buduću radnu snagu koja će biti spremna odgovoriti na izazove visoko razvijenih tržišta i zahtjevnih kupaca. Projekt „Centar za razvoj i edukaciju“ daje dodanu vrijednost proizvodima, širi gospodarstvo, povećava broj poduzetnika koji će se baviti proizvodnjom vezano za pčelinje proizvode: vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med. Zadarska županija će pomagati tvrtke različitim potporama i kreditnim linijama kako bi olakšala proizvodnju i plasman tvrtkama koje budu surađivale s Centrom u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Zadar te Obrtničkom komorom Zadarske županije.

Autor: KalelargaInfo

ZADARSKA ŽUPANIJA POSTAJE REGIONALNI CENTAR ZA PČELARE

Vjerojatno ste čuli za Einsteinovu poznatu izreku kojom želi ukazati na iznimnu važnost pčela u ekosustavu: „Nestane li pčela, nestat će i ljudi!“ Čini se da su posebno toga svjesni pčelari zadarskog područja na čelu sa Zlatkom Elveđijem, predsjednikom zadarske pčelarske udruge „Dalmatinka“.

Pčela je za njega potpuno nestalo 11. rujna u velikoj zadarskoj poplavi, ali ljudi su se u ovoj priči pokazali iznimno velikima, pokazujući da shvaćaju bit ovozemaljske simbioze. Zlatku je uništeno točno 130 košnica, 50 nukleusa, 60 mini oplodnjaka, sav pribor i rezervni materijal. Dok je zbrajao štetu veću od 250 tisuća kuna na svom šumovitom terenu u Gorici, usput se opraštajući od gotovo osnovnog izvora prihoda, Zlatkov je prijatelj Dražen Špančić sliku devastiranih pčelinjaka objavio na Facebooku grupe “Pčelarstvo u srcu“ koja broji gotovo 15 tisuća članova.
Ubrzo se slika počela širiti društvenim mrežama, krenuli su se javljati kolege pčelari, ali i drugi ljudi dobre volje diljem Hrvatske s donacijama.

– Ni sam ne znam kako da svima zahvalim! Trenutno imam oko 70 novih košnica, a još su se neki ljudi javili da će do ljeta donirati – govori Zlatko Elveđi, koji krajem godine nije mogao ni sanjati da će se gotovo vratiti na stari broj košnica uz pomoć kolega, zbog čega ima puno razloga za veselje.

Mali i srednji poduzetnici

Još jedan razlog je skori početak izgradnje „Centra za razvoj i edukaciju“ u Poličniku, namijenjenog malim i srednjim poduzetnicima, baš poput njega, koji proizvode ili koriste pčelinje proizvode kao sirovinu (med, vosak, propolis, matičnu mliječ, pčelinji otrov i cvjetni prah).

Pčelar Elveđi sa svojom je udrugom jedan od glavnih inicijatora ovoga centra koji bi trebao biti izgrađen koncem 2019. godine. Projekt je prepoznala Općina Poličnik i županijska ustanova INOVAcija. 25,8 milijuna kuna bit će u njega uloženo, od čega 20 milijuna osigurava Europska unija, a preostali iznos Općina Poličnik.

– Ovo je prvi takav centar ne samo na području Zadarske županije, već i Hrvatske i čitave regije. Ljudi će na jednome mjestu dobiti potrebnu edukaciju, savjete od stručnjaka, mogu registrirati proizvod, proizvesti ga i plasirati ga na tržište. Ne samo med i propolis, već i prirodnu kozmetiku na bazi pčelinjih sirovina. Mislim da pčelari još nisu svjesni da se to zaista događa – govori Zlatko, objašnjavajući nam da izgradnja ovog zdanja započinje u svibnju ove godine, da će se prostirati na 1850 kvadrata neto površine i da će se sastojati od kemijskog i mikrobiološkog laboratorija, dvorane za senzoriku, učionice, multifunkcionalne dvorane, punionice meda, osam ureda za startup tvrtke i svih ostalih sadržaja neophodnih medarima.

– Unatoč povećanom, nekontroliranom uvozu kineskog meda po niskim cijenama u Hrvatsku, i dalje je pčelarstvo jedna od rijetkih poljoprivrednih grana koja je kod nas u suficitu. Hrvatska ima dovoljnu proizvodnju meda za naše potrebe, i to onog izvrsne kvalitete – saznajemo od Zlatka, koji naglašava kako više od 300 registranih pčelara u Županiji mora naučiti bolje plasirati svoj med na tržište i tako povećati prihode. Tome, ali i većem znanju i proizvodnji, uvelike će pridonijeti i ovaj centar te tako svrstati Zadarsku županiju na kartu vodećih u pčelarskoj industriji.

Autor: Karmen Miletić/Zadarski.hr