POZIV na promotivno edukacijsko događanje projekta „ON TIME – Prevencijom i ranim otkrivanjem do učinkovitijeg liječenja raka debelog crijeva i raka dojke„ sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Događanje će se održati u četvrtak, 17. ožujka 2022. godine u Centru za razvoj i edukaciju Poličnik, Grabi 26 – Poslovna zona Grabi, s početkom u 17 sati.

Glavni je cilj projekta promicanje prevencije, rane dijagnoze i optimizacije liječenja raka debelog crijeva i raka dojke uz jačanje kvalitete javnozdravstvenih usluga. Ukupna vrijednost projekta, čija je provedba započela u lipnju 2020. godine, a završetak predviđen u svibnju 2022., iznosi 691.428,85 EUR, od čega je 85 % EU sufinanciranje programa.

Budući da je Hrvatski sabor ove godine službeno proglasio ožujak Mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva u Republici Hrvatskoj, vodeći partner na projektu Zavod za javno zdravstvo Zadar prigodno organizira ovo događanje s ciljem predstavljanja projekta te kampanje o prevenciji i ranom otkrivanju raka debelog crijeva i dojke u svrhu povećanja znanja šire javnosti.

U skladu s aktualnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o sprječavanju prijenosa bolesti COVID-19, prilikom ulaska u Svečanu dvoranu potrebno je pripremiti važeću EU digitalnu COVID potvrdu te tijekom događanja održavati preporučeni tjelesni razmak i uredno nositi zaštitnu masku.

Također, u slučaju nemogućnosti fizičkog prisustvovanja, na radionicu se moguće povezati i virtualno na sljedećoj poveznici:

https://us06web.zoom.us/j/81725024875?pwd=T01mZUZaek01Vnh1anFPV3hiSVMzZz09.

U nastavku je prikazan dnevni red s pripadajućim temama predavanja i predavačima.

DNEVNI RED

16:50 – 17:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA
 

17:00 – 17:05

 POZDRAVNO OBRAĆANJE
 

17:05 – 17:25

Rano otkrivanje raka dojke – Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke
prim. Ljilja Balorda dr. med. univ. mag. sanit. publ.

Zavod za javno zdravstvo Zadar

 

 

17:25 – 17:45

 Rano otkrivanje raka debelog crijeva – Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva
Ana Petrić  dr. med. univ. mag, sanit publ.

Zavod za javno zdravstvo Zadar

 

17:45 – 18:30

 MJERENJE „PAMETNOM VAGOM“ UZ INDIVIDUALNE KONZULTACIJE I PRIGODNO OSVJEŽENJE

U očekivanju Vaše cijenjene potvrde dolaska upućujemo srdačne pozdrave u ime Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

POZIV NA RADIONICU “POVRATAK NA POSAO”

Pozivaju se mještani Općine Poličnik na radionicu ”Povratak na posao” koja će se održati dana 24. veljače 2022. godine u Centru za razvoj i edukaciju Poličnik u terminu od 10 do 12 sati.

Kroz navedenu radionicu obrađivati će se teme: fenomen prvog dojma, kako ostaviti što bolji prvi dojam, prilagođavanje na radno mjesto, primjena modela ”dobrog prvog dojma” na radno mjesto, skupljanje informacija, nametanje, adaptacija, strpljivost i ostalo.

Radionica se održava u sklopu projekta ”Ispunite svoju zlatnu dob”.

Molimo zainteresirane da se odazovu pozivu.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-1/22

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3.  Pravilnika o zakupu poslovnih prostora Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik (Broj:15/2020, 42/2020), Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, dana  18. veljače 2022. godine objavljuje

          JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-1/22

OBRAZAC PONUDE

TLOCRT UREDA 

TLOCRT RAZVOJNE RADIONICE

Predmet Javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:

 Najam uredskih prostora

 

Red. broj Oznaka Površina m² Jamčevina za poduzetnike u 1. godini Jamčevina za poduzetnike u 2. godini Jamčevina za poduzetnike u 3. godini Jamčevina za poduzetnike u 4. godini Jamčevina za poduzetnike u 5. godini i daljnjim
1. Ured 1 18,1 814,50 1.086,00 1.357,50 1.629,00 2.172,00
2. Ured 2 18,5 832,50 1.110,00 1.387,50 1.665,00 2.220,00
3. Ured 3 18,3 823,50 1.098,00 1.372,50 1.647,00 2.196,00
4. Ured 4 17,7 796,50 1.062,00 1.327,50 1.593,00 2.124,00

 

Početna mjesečna neto zakupnina kn/m²
Poduzetnici početnici u:
1. godini 2. godini 3. godini 4. godini 5. i daljnjim godinama
15,00 20,00 25,00 30,00 40,00
+ režijski troškovi 20 kn/m²/mjesečno

  Jamčevinu ponuditelj uplaćuje u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine.

 CILJANE SKUPINE: Mikro, mali i srednji poduzetnici.

 DJELATNOSTI: djelatnosti koje proizlaze iz područja prehrambeno-prerađivačke, farmaceutske i kozmetičke industrije koje kao svoju sirovinsku bazu i polazište koriste pčelinje proizvode (vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med).

Ukoliko ne bude dovoljnog odaziva ponuditelja gore navedenih djelatnosti, mogu se javiti i mikro, mali i srednji poduzetnici ostalih djelatnosti.

 

 1. Najam Punionice meda i Razvojne radionice

 

Red. broj Oznaka Početna cijena kn/mj Jamčevina kn
1. Razvojna radionica 2.000,00 6.000,00
+ režijski troškovi fiksno mjesečno = 2.000,00 kn   

 

Jamčevinu ponuditelj uplaćuje u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine.

 CILJANE SKUPINE: Mikro, mali i srednji poduzetnici.

 DJELATNOSTI: djelatnosti koje proizlaze iz područja prehrambeno-prerađivačke, farmaceutske i kozmetičke industrije koje kao svoju sirovinsku bazu i polazište koriste pčelinje proizvode (vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med).

 Zakupnik se obvezuje ustupiti prostor Razvojne radionice na korištenje po potrebi ostalim pčelarima za potrebe obavljanja aktivnosti pri obradi voska radi međusobne poslovne suradnje, a sve u svrhu ostvarivanja cilja u unapređivanju poslovanja malih i srednjih poduzeća koji djeluju unutar industrija koje kao svoje sirovine i osnovu koriste pčelinje proizvode: vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med.

 U fiksno plaćanje režijskih troškova ubraja se potrošnja električne energije, utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja, osiguranje prostora.

 ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  01. ožujka 2022. godine, na adresu: CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, Poličnik, 23241 Poličnik.

 Ponude će se javno otvarati u prostorijama CENTARA ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, Poličnik, 23241 Poličnik na dan   04. ožujka 2022. godine u 09,30 sati.

Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, sklopit će ugovore o zakupu za poslovne prostore navedene u ovom Javnom pozivu s najpovoljnijim ponuditeljima na rok od 5 (slovima: pet) godina.

Zakupodavac je dužan zakupniku poslovnoga prostora, ako u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora,  najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, dati pisanu ponudu, osim ako mu je taj poslovni prostor potreban za obavljanje njegove djelatnosti.

Zakupnik može podnijeti zakupodavcu pisani zahtjev za davanje ponude za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od pet godina, najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu najpovoljnijem ponuditelju u razdoblju od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja do sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora navedenog u ovom Javnom pozivu.

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

 

 1. Pisana ponuda za zakup poslovnog prostora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u navedenom roku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu CENTARA ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, Poličnik, 23241 Poličnik, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU P-1/22 – NE OTVARATI”

 

 1. Ponude predane neposredno nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.

 

 1. Ponude će se javno otvarati u prostorijama CENTARA ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK, Grabi 26, Poličnik, 23241 Poličnik na dan 04. ožujka 2022. godine u 09,30 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

 

 1. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine, isključivo s računa/imena ponuditelja. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik, na IBAN računa broj HR9124020061100980691 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., model: HR01, s obaveznom naznakom svrhe plaćanja: „jamčevina“ i s pozivom na  broj: OIB ponuditelja.

 

 1. Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati za plaćanje zakupnine sukladno ugovoru o zakupu.

 

Ostalim ponuditeljima, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon što Upravno vijeće donese odluku o najpovoljnijoj ponudi.

 1. Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti djelatnost (ili više djelatnosti) koju će obavljati u poslovnom prostoru, a koja mora biti dopuštena sukladno propisima te ponuditelj mora biti registriran za obavljanje iste u odgovarajućim registrima.

 

 1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Upravno vijeće Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik.

 

 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

 

 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora potpisuje ravnatelj Ustanove na temelju Odluke o izboru.

 

 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, a smatra se sklopljenim i proizvodi pravne učinke danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.

 

 1. Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu sukladno ugovoru o zakupu.

 

 1. Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora, kao i djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

 

 1. Ugovorom o zakupu bit će reguliran otkaz ugovora o zakupu na način da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu, između ostaloga, ako:
  • zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca ne plati u cijelosti dospjelo dugovanje, u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa 2 (dvije) zakupnine, bez obzira radi li se o dospjelim zakupninama ili dospjelim naknadama za troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora,
  • zakupnik u roku od 3 (tri) mjeseca od solemnizacije ugovora o zakupu ne stavi poslovni prostor u funkciju za ugovorenu djelatnost,
  • zakupnik krši odredbe ugovora o zakupu glede osiguranja predmeta zakupa.

 

 1. Ugovorom o zakupu bit će regulirana dostava pismena zakupniku na način da će se valjanom smatrati i dostava putem elektroničke pošte na adresu dostavljenu u ponudi, a ako pismena sadrže rok, isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte.

 

 1. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju.

 

 1. Potpisom ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.

 

 1. Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima se mijenja konstrukcija, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora. Neovisno od pristanka zakupodavca, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i drugo).

 

 1. Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju, izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor o zakupu.

 

 1. Zakupnik preuzima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka, preinaka ili izvođenja radova.

 

 1. Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, popravci svih oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi manjih preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora).
 2. Zakupniku nije dopušteno poslovni prostor dati u podzakup. Ako poslovni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje poslovnog prostora.

 

 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

 

 1. Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima za predložene djelatnosti, ni za druga uvjerenja ili dozvole, ni za dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje istih.

 

 1. Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude utvrditi koja se djelatnost može obavljati u poslovnom prostoru za koji ima namjeru podnijeti ponudu.

 

 1. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu za jedan te isti poslovni prostor te će se, u slučaju kada isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti prostor, valjanom smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.

 

 1. Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 (pet) dana od poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.

 

 1. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 2 (dva) dana od primitka poziva dostave nove ponude. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.

 

 1. Ako najpovoljniji ponuditelj izrijekom odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, te ako nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne pristupi sklapanju ugovora, jamčevina mu se ne vraća.

 

 1. U gore navedenim slučajevima sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima iz njegove ponude, uz rok od 5 (pet) dana od poziva za očitovanje. Prvom sljedećem ponuditelju poziv će se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se isti u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju ponude za sklapanje ugovora o zakupu, smatrat će se da istu ne prihvaća.

 

NEĆE SE RAZMATRATI:

 ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu), uvjetne ponude te ponude na kojima su vidljive korekcije podataka,

 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici prema Ustanovi ili Općini Poličnik,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Općine Poličnik,
 • ponude u kojima je predložena djelatnost za obavljanje koje ponuditelj nije registriran u odgovarajućim registrima.

 

 SADRŽAJ PONUDE

 Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uredna i te se podnosi na obrascu koji se nalazi na internetskim stranicama Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik. Na obrascu te dokumentaciji nije dopušteno raditi korekcije podataka (precrtavati ili korigirati podatke).

 Ponuda mora sadržavati:

 1. Ispunjeni obrazac koji je sastavni dio ovog Javnog poziva popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno od ovlaštene osobe ponuditelja.
 2. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 3. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u svojoj ponudi (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
 4. potvrdu izdanu od Općine Poličnik o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, isključivo s računa/imena ponuditelja,
 6. ukoliko se dokazuje pravo prednosti branitelja potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, kojom se dokazuje pravo prednosti iz natječaja te status branitelja,
 7. ukoliko se dokazuje pravo prednosti za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 8. ukoliko se dokazuje pravo prednosti za braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, potvrdu nadležnog ministarstva o statusu (u izvorniku ili preslici), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda,
 9. ukoliko se dokazuje pravo prednosti branitelja – izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom pozivu.

Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i zakupa poslovnog prostora, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka te iste objaviti primjenjujući Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 10., Narodne novine br. 25/13, 85/15).

Ustanova Centar za razvoj i edukaciju Poličnik zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja, a koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra, da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju je naveo u ponudi, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je navedena u ponudi.

Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.

Zakupodavac do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup te će u tom slučaju svi ponuditelji za predmetne poslovne prostore biti obaviješteni putem pošte ili elektronske pošte na adresu navedenu u ponudi.

Ukoliko od ponude za zakup pojedinog poslovnog prostora odustanu prva tri najpovoljnija ponuditelja, čija je ponuda valjana, natječaj za predmetni poslovni prostor će se poništiti, odnosno neće se prihvatiti niti jedna pristigla ponuda za zakup.

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i fizički, putem pošte.

Na odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o izboru. Prigovor Ustanova može usvojiti, odbiti ili odbaciti. Odluka o prigovoru je konačna.

 

Broj: 12/2022

Poličnik, 18. veljače 2022. godine

Privremena ravnateljica:

Sanja Glavan mag.oec.

 

 

Informacije o natječaju: radnim danom od 9:00 do 13:00 sati, na broj telefona: 091/916-7674.

Poziv na sudjelovanje – novosti u ekološkoj poljoprivredi

23.02.2022. u 18:00 h u prostorijama Centra za razvoj i edukaciju Poličnik  – održat će se sastanak klijenata Zadruge Agribiocert.

Tema sastanka su NOVA Uredba 848/2018, pravilnik u ekološkoj poljoprivredi, aktualnosti iz APPRR te na kraju pitanja i odgovori.

Moli se potvrda dolaska na sastanak zbog poštivanja epidemioloških mjera.

info@centar-policnik.eu

 

 

Potpisivanje ugovora i primopredaja vozila u sklopu projekta „Ispunite svoju zlatnu dob”

14. veljače 2022. godine s početkom u 9:30 sati u Našem Centru za razvoj i edukaciju Poličnik održano je potpisivanje ugovora i primopredaja vozila u sklopu projekta „Ispunite svoju zlatnu dob” te potpisivanje ugovora za provedbu usluga edukacija i radionica te organizacije sportskih susreta i izložbi u sklopu projekta „Ispunite svoju zlatnu dob”.

Provedbom projekta unaprijedit će se socijalne usluge za pripadnike ranjivih skupina na teritorijalnom obuhvatu urbane aglomeracije Zadar kroz zapošljavanje šest socijalnih asistenata i nabavu tri nova hibridna vozila.

Osim Općine Poličnik, partneri na projektu su i Grad Nin, općine Zemunik Donji, Bibinje, Ražanac, Preko i Galovac te Udruga HVIDR-a Zadar i LAG Mareta. Projekt ukupne vrijednosti 2.884.267,80 kuna financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a njegova provedba trajat će do veljače 2023. godine.

U Centru za razvoj i edukaciju Poličnik ZADRA NOVA ugostila regionalne koordinatore

Buduća suradnja na Programu prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora  2021.-2027. bila je središnja tema sastanka regionalnih koordinatora održanog u četvrtak 28.10.2021. godine u Poličniku u Centru za razvoj i edukaciju Poličnik. Domaćin sastanka bila je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027

Ministarstvo poljoprivrede u Centru za razvoj i edukaciju Poličnik održalo 2. krug konzultacija regionalne radionice za zainteresirane sudionike  vezane uz programiranje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027;

Strateški plan ZPP-a uključuje izravna plaćanja, sektorske mjere potpore te mjere potpore ruralnom razvoju kojim će se hrvatskim poljoprivrednicima staviti na raspolaganje 3,42 milijarde eura u razdoblju od 2023. do 2027. Do tada je Prijelaznom uredbom za poljoprivredu u 2021. i 2022. za mjere ruralnog razvoja osigurano 1,5 milijardi eura, uz 131 milijun eura za provedbu reformi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Nova Zajednička poljoprivredna politika ima značajno veće okolišno klimatske ambicije te je između ostaloga usmjerena na očuvanje bioraznolikosti, pravedniju preraspodjelu sredstava te jačanje ekološke poljoprivrede. Također se posebna pažnja posvećuje generacijskoj obnovi i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kao i pojedinim sektorima koji i dalje mogu koristiti proizvodno vezana plaćanja.

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027

27.10.2021. od 11.00 sati  u Centru za razvoj i edukaciju Poličnik, Grabi 26  – Ministarstvo poljoprivrede organizira 2. krug konzultacija regionalne radionice za zainteresirane dionike  vezane uz programiranje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027;

Prijava sudionika je isključivo putem poveznica, a broj mjesta je ograničen sukladno važećim epidemiološkim mjerama (poveznica za prijavu)

 

Završna konferencija projekta i seminar za poduzetnike pod nazivom „EU fondovi i prilike u novom programskom razdoblju 2021.-2027.“

12. listopada 2021. godine u našem Centru za razvoj i edukaciju Poličnik održana završna konferencija projekta i seminar za poduzetnike pod nazivom „EU fondovi i prilike u novom programskom razdoblju 2021.-2027.“pod vodstvom ustanove INOVAcija u suradnji s Općinom Poličnik, tvrtkom Mazars i HGK – Županijske komore Zadar  s ciljem prezentacije najnovijih informacija o programskom razdoblju 2021. – 2027., i predstavljanja nadolazećih mogućnosti financiranja za poduzetnike te davanja savjeta za planiranje, pripremu i prijavu projekata.