POZIV ZA ISKAZ INTERESA

 

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

 

Pozivamo potencijalne korisnike zainteresirane za poslovne prostorije Ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik u Poslovnoj zoni Grabi, Poličnik:

  • punionicu meda,
  • postrojenje prerade voska,
  • kemijsko-mikrobiološki laboratorij.

 

Punionica meda

 

Punionica meda je zasebna funkcionalna cjelina, koja se sastoji od prostorija za prihvat, vaganje i razvrstavanje meda, visoke prostorije za obradu meda (punionica), spremišta ambalaže i repro materijala, spremišta gotovih proizvoda,  prostorije za odlaganje prazne ambalaže s mogućnošću pranja te ureda s pomoćnim prostorijama.

U punionici meda može se na najsuvremeniji način vršiti obrada meda od dekristalizacije do pakiranja. Usavršavat će se metode i tehnologija kako bi se očuvale biološki aktivne tvari u medu. Oprema unutar punionice omogućava provođenje multidisciplinarnih istraživanja, obrade, pakiranja i razvoja novih prehrambenih proizvoda, te proizvoda s dodanom vrijednosti.

Uređaji koji su na raspolaganju u punionici su: termo-komora za dekristalizaciju meda, homogenizator (egalizator) za završnu dekristalizaciju i ujednačavanje meda, pumpa za prepumpavanje meda iz termo komore u egalizator, posude za odmor meda, posude za proizvodnju kremastog meda, zupčasta punilica za stavljanje meda u staklenke, stol za punjenje gotovih proizvoda, ručni paletar za unutarnji transport, vaga za vaganje ulaznih sirovina, i etiketirka koja će se koristiti za automatsko označavanje proizvoda.

 

Postrojenje prerade voska

Centar za razvoj i edukaciju nudi korištenje najsuvremenije tehnologije i uređaja za analizu i pročišćivanje voska. Cijela razvojna radionica postrojenja prerade voska je funkcionalna cjelina s odgovarajućim rasporedom prostorija i opreme kako bi se što bolje iskoristio prostor, uz poštivanje pravila i zahtjeva struke u pogledu higijene te sigurnosti proizvoda.

U preradi voska primijenjena je najsuvremenija tehnologija za topljenje i preradu voska. Zbog potrebe za različitom čistoćom voska vršiti analiza voska na patvorenje i rezidue sredstava za liječenje, na temelju čega će se vosak sortirati i pretapati zasebno.

Najveća potražnja za pčelinjim voskom je u pčelarstvu, ali potražnja za voskom vrhunske čistoće ne zaostaje ni u farmaceutskoj ni kozmetičkoj industriji. Korištenjem predviđene tehnologije i uređaja za analizu i pročišćavanje voska može se preraditi uslužno ili otkupljeni vosak od pčelara.

U postrojenju prerade voska omogućena je:

  • proizvodnja satnih osnova,
  • procjena i ocjena proizvoda sa tehnološkog i biološkog aspekta za potrebe drugih industrija,
  • učinkovitost proizvodnog procesa te mogućnost proizvodnje voska različite kvalitete s obzirom na potrebe (vosak za satne osnove, vosak za svijeće, za farmaceutsku i kozmetičku industriju).

 

Kemijsko-mikrobiološki laboratorij

 

U laboratoriju mogu se vršiti analize i priprema uzoraka za senzorička ocjenjivanja pčelinjih proizvoda. Pripremat će se materijal i uzorci za edukaciju stručnjaka, studenata i potrošača u praktikumu.

Laboratorij nudi široku paletu usluga povezanih s analizom karakteristika pčelinjih proizvoda.

U laboratoriju su postavljeni laboratorijski stolovi, uzduž zidova te na sredini, uz osiguravanje manipulativnog prostora i rasporeda uređaja i opreme.

Radne površine su izrađene od materijala otpornih na djelovanje agresivnih kemikalija, te su postavljeni i ormari za analitičko posuđe i pribor.

Uređaji koji su na raspolaganju za korištenje u kemijskom laboratoriju su: laboratorijsko posuđe i pribor potreban za pripremu uzoraka i provođenje različitih vrsta fizikalno-kemijskih analiza, digestori za pripremu, tehničke i analitičke vage (različite preciznosti), termostatirane ultrazvučne kupelji, sušionik za određivanje suhe tvari u uzorku, pH metri, Aw metar za određivanje slobodne vode u uzorcima, refraktometri za određivanje topljive suhe tvari, konduktometar za određivanje električne provodnosti, mikroskop, centrifuga s promjenjivim rotorima i sustavom za hlađenje uzoraka, ekstrakcija na čvrstoj fazi, Soxhlet uređaji za ekstrakciju, termostatirani UV/Vis spektrofotometar, uređaj za visokodjelotvornu tekućinsku kromatografiju s detektorima (High Performance Liquid Chromatography UV/VIS/PDA/FD/RI), perilica za analitičko posuđe i pribor.

Uređaji koji su na raspolaganju za korištenje u mikrobiološkom laboratoriju su: hladnjaci za podloge i uzorke, zamrzivač (-80°C), zamrzivači (-15°C do -20°C), mikroskop, brojač kolonija, Vortex uređaji za učinkovito miješanje uzoraka, magnetske miješalice s grijanjem, termostatirana vodena kupelj s tresilicom, inkubator, termostat, UV lampa, laminarna vertikalna komora (biološki kabinet), pH metar, analitička vaga, digestor za pripremu uzoraka i otopina u kontroliranim uvjetima.

Broj: 16/2020

Poličnik, 30. srpnja 2020. godine

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *